İşletme, herhangi bir krizle karşı karşıya kaldığı zaman hedef kitlelerine kendini anlatmak ve sarsılan imajını ve saygınlığını yeniden kazanmak için stratejik bir biçimde iletişim kurmaya ihtiyaç duyar. Bu noktada, halkla ilişkiler, üst yönetimin bir fonksiyonu olarak, gerek kurumun çevreyle iletişimini sağlamada gerekse kurum içi iletişimi yönlendirmede çok önemli görevler üstlenir.

Leon-İstanbul İletişim Danışmanlığı olarak Kriz Yönetimi Hizmeti vermekteyiz.

Detaylı bilgi için bizimle iletişim kurabilirsiniz.