“Pazarlama İletişimi”, bugüne kadar reklam, halkla ilişkiler, promosyon ve kişisel satış olarak tanımlanırken; günümüzde ürünün özellikleri ve ambalajlanmasıyla başlayan, satış ve satış sonrası hizmetlere kadar uzanan geniş bir kavram olarak ortaya çıktı.

Özellikle küresel ekonominin içinden geçmekte olduğu küresel daralmanın da etkisiyle, şirketler iletişim çalışmalarında pazarlamaya yönelik çözümlemeler, pazar paylarını artırmaya dönük stratejiler ve marka değerlerinin artırılmasının yanında sıcak satışa yönlendirici stratejik planlamalara da yani “Pazarlama İletişimine“ de ciddi şekilde ihtiyaç duymaya başladılar.

Leon-İstanbul İletişim Danışmanlığı olarak, müşterilerimizin pazarlama iletişimi fırsatlarını değerlendirerek, hedefleri doğrultusunda alternatif pazarlama iletişimi stratejileri geliştirerek, ürün-fayda stratejisi, ürün-konumlandırma stratejisi gibi alanlarda pazarlama iletişimi danışmanlığı hizmeti veriyoruz.